AI och ML för sann säkerhetsintelligens

Cybersäkerhet är ett vittomfattande begrepp och område. Miljoner nya datavirus dagligen, tiotals miljarder fritt tillgängliga identiteter och alltmer riktade angrepp mot era enskilda medarbetare är en del av området. Gjorda investeringar i många enskilda säkerhetsskydd genom åren är en annan del av cybersäkerheten.

I den här sessionen går vi igenom hur man kan använda sig av maskinlärandealgoritmer och AI för att jämna ut oddsen mot angriparna. Vi kommer tillsammans gå igenom hur man kan börja förutse, förebygga, upptäcka, svara mot och säkra sin verksamhet, information och medarbetare mot avancerade hot. Avstamp för sessionen är att ett 100 %-igt skydd inte existerar, men att intelligenta hjälpredor finns där för att du ska kunna prioritera rätt insats vid rätt tidpunkt.

Artificial Intelligence, Security & Trust, Threat Management, Security, Threat Protection

Scroll to Top