App-in-a-day med PowerApps and Flow

Under denna pre-day kommer du att få lära dig hur PowerApps, Flow och PowerBi kan användas för att spara tid och öka kvalitéten i din vardag med enkla medel. Dagen varvas med teori och praktik, med exempel som du själv kan hänga med i, på din egen dator. När dagen är slut har du en app som förhoppningsvis kommer att spara dig 15 minuter per dag och massor av byggstenar för att kunna utveckla dina egna appar.

Development, Collaboration, Digitization, Mobility, PowerPlatform, Productivity, Transformation, Usage & Adoption, Apps, Business Applications, Collaboration apps, Deskless Worker, End-User Experience

Scroll to Top