Att leverera användarupplevelse som tjänst!

Kom och lyssna på denna session om hur man med hjälp av en viss grundarkitektur och molnstrategi kan leverera “en användarupplevelse som tjänst”. Få även reda på vilka tekniska utmaningar som finns och vad man kan göra åt dem i införandeprojekten samt hur Uddevalla kommun på cirka ett års tid lyckades migrera över 7500 personal till Microsoft 365!

 

Architecting on Azure, Enterprise Architects

Scroll to Top