Automatisera mera! med Microsoft Flow och Power Platform

Har du koll på Microsoft Flow och Power Platform? Förmodligen ingår det redan i någon av dina licenser!

I denna session kommer vi att gräva oss ner i Power Platform och framför allt i Microsoft Flow för att förstå vad man kan ha det till och hur man som IT-pro eller slutanvändare kan använda Flow tillsammans med de nästan 300 existerande kopplingarna för att automatisera workflows mot, inte bara, många välkända molntjänster utan även mot era redan existerande system i ert befintliga server rum.

Hur skall IT avdelningen ställa sig till dessa nya sätt att utveckla? Vad kommer det att kosta? Vad behöver jag kunna? Allt detta och mer kommer vi att gå igenom under en intensiv session. Vi kommer även att titta lite på hur du med lite mer kodkunskaper kan dra nytta av dessa frö att bygga egna konnektorer mot de tjänster som inte redan är integrerade samt lite tips och tricks för att komma åt ännu flera tjänster.