Backup, Restore och Disaster Recovery on-prem till Azure och tillbaka

Funderar du på hur du kan börja nyttja Azure för att säkra din information som återfinns on-prem, i Azure eller på båda platserna? Har du börjat, eller ska du börja skissa upp en plan för hur du skall ta dig an möjligheterna för att säkra din data som representerar och bygger upp dina business services?

Under denna sessionen kommer Robert Hedblom gå igenom samtliga möjligheter som finns gällande att designa, sätta upp samt hantera restore scenarion baserat på Azure teknologier, både ur klassiskt Backup & Restore men även Disaster Recovery. Du kommer få en klar bild över vilka scenarion som fungerar bra och vilka man bör undvika redan från start. Sessionen kommer även täcka hybrida scenarion då detta är en framtid för många.

Under sessionen kommer du även ta del av erfarenheterna ifrån fältet som gör din design, implementation samt hantering mycket enklare.

 

Architecting on Azure, Backup & Archive, Cloud Migration/Hybrid Cloud Management, Cloud/Hybrid Infrastructure, Hybrid Integration, IT Influencers and Implementers, Operations Management

Scroll to Top