Decentralized identity – Own your own identity

Hur kan man ta ägarskap och kontroll över personuppgifter genom att införa decentraliserade digitala identiteter?​

Visionen är att ha en säker och integritetsskyddad digitalidentitet där kontrollen ligger hos den enskilda användaren och tillika ägaren. Den skall dessutom vara enkel att hantera, säker och erbjuda den högsta nivån av integritet!

Det är en ny form av identitet som inte ägs och kontrolleras av de tjänster och system vi använder. En identitet som bygger på öppna standarder och en hög grad av interoperabilitet!

Identity

Scroll to Top