Digitalisering i skogsbruket – automatisk virkesmätning med AI

Skogsbruket är en grundpelare såväl i svensk ekonomi som i omställningen till en koldioxidneutral framtid. Allt mer av skogsbrukets infoflöde, från skog till industri, blir digitalt tillgänglig. Det ger nya möjligheter för virkesmätningen som traditionellt sett varit en strikt avgränsad verksamhet. I presentationen beskrivs hur rikstäckande data, via AI-funktioner, används för att effektivisera mätningen och öppna nya möjligheter för värdeoptimerande styrning av virkesflödet.

Artificial Intelligence, Operations Management, Productivity

Scroll to Top