Everything You Always Wanted to Know About Implementing Dynamics 365 FO* (*But Were Afraid to Ask)

Introduktion till Dynamics 365 for Finance and Operations ur ett tekniskt perspektiv

Kör ditt företag idag AX 2009/2012 eller något annat traditionellt affärssystem och funderar på att uppdatera till Dynamics 365 for Finance and Operations? Har ni funderat kring hur ni skall hantera den snabbare uppdateringsfrekvens som Microsoft driver för sitt senaste ERP system?

I denna session kommer vi att gå igenom allt ni behöver fundera på för att driva en lyckad implementation av Dynamics 365 for Finance and Operations. Vi kommer att reda ut huruvida ni skall välja Cloud eller OnPremise varianten, vilka verktyg ni har till ert förfogande, hur många miljöer ni kommer att behöva och hur ni hanterar koden på ett effektivt sätt med Azure DevOps. Givetvis reder vi även ut alla frågetecken kring OneVersion och exakt hur den nya plattformen skiljer sig från den ni använder idag.

Allt detta och mycket mer går vi igenom I en intensiv session där ni får koll på det du behöver veta innan ni startar er implementation.

Cloud/Hybrid Infrastructure, Dynamics 365, PowerPlatform, On-Premises

Scroll to Top