Informationsskydd för offentlig sektor

Anders som infört informationsskyddslösningar i 10 års tid kommer visa styrkan av att ha en gemensam informationsklassning mellan kommuner, regioner och myndigheter i Sverige. Förenkla samarbetet mellan regioner på ett säkert sätt för att underlätta för våra slutanvändare och administratörer. Skydd som följer med våra filer oavsett var dom lagras. Tekniker som även kan förhindra molnlagring för att bemöta lagar och bestämmelser.

Information Protection

Scroll to Top