Innovativa, framgångsrika, men ensamma. Behöver det vara så?

Sverige är ett ledande land i världen med avseende på digitalisering och innovation. Samtidigt är vi också världens ensammaste folk. Behöver det vara så, eller kan vi accelerera vår framgång ytterligare om vi tillämpar #DetNyaArbetslivet – med eftertanke.

Accessibility, Artificial Intelligence, Collaboration, Communication, Digitization, Productivity, Transformation, Team Collaboration

Scroll to Top