Microsoft 365 = Tryggare kan ingen vara

Microsoft 365 ger oss möjligheter att säkra upp våra identiteter, information och enheter på ett sätt vi inte kunnat innan. Massor med nya funktioner tillkommer hela tiden vilket krävs i den nya moderna världen med moderna hot. Anders Olsson och Jörgen Nilsson har arbetat och infört dessa lösningar hos Sveriges största verksamheter från första versionen, de är båda MVPer inom området. Den här sessionen summerar de hetaste nyheterna och visar hur du får ut maximalt runt användarvänlig säkerhet och klienthantering.

 

Cloud App Security, Cloud/Hybrid Infrastructure, Identity & Access Management, Information Protection, Mobility, Security, Security & Trust, Threat Management, Threat Protection

Scroll to Top