Microsoft Information (and Identity) Protection

Det ställs allt hårdare krav från nya lagar och vår egen verksamhet som vi måste bemöta genom att skydda vår information och våra identiteter. Microsoft Information Protection bygger i största del på vår identitet för att skydda vår information oavsett var den lagras. Ju mer tjänster och data vi sparar i vår tenant ställer höga säkerhetskrav för att skydda även den. I den här sessionen presenteras tillsynes orimliga krav som bemöts och uppfylls av de senaste teknikerna runt information och identitetsskydd.
Anders har infört informationsskydd på företag och myndigheter i över 10 års tid och kommer i den här sessionen berätta om sina erfarenheter och lösningsförslag. Johan på Microsoft kompletterar med alla nyheter inom ett snabbt växande område.

 

Cloud App Security, Identity, Information Protection, IT Influencers and Implementers, Security

Scroll to Top