Migrera och uppgradera till Windows Server 2019 och till Azure

Det är dags att migrera till Windows Server 2019, allt som är äldre än Windows Server 2016 bör uppgraderas, för länge sedan.

I den här session lär du dig hur man på enklast sätt växlar från gammalt till nytt med inbyggda verktyg, script och metoder, oavsett om det ligger i ett moln, eller om du kör det i din egna miljö. I vissa scenarion kan det vara lämpligare att migrera till en tjänst i Azure och därför kommer du att lära dig hur man kan exempelvis migrera en lokal filserver till en filserver tjänst i Azure. Sessionen är helt och hållet baserat på scenario med demo.

 

Azure (IaaS), Azure Solutions, Cloud Migration, Cloud Storage, Deployment, File Sharing, High Availability, IT Influencers and Implementers, On-Premises, Productivity

Scroll to Top