Molndefinition, en navigation för hybrida scenarion

Under femton minuter kommer vi gå igenom några av de punkter som erfarenhetsmässigt krävts för att ge inriktning för framtida IT driftsmiljöer.

Cloud/Hybrid Infrastructure, Cloud Governence, Compliance, Digitization

Scroll to Top