Möt lagar och regler och få full koll på din känsliga information med Azure AD Identity Governance

Om ditt företag hanterar känslig information eller personuppgifter så måste ni ha koll på hur denna information hanteras, oavsett vart den lagras.
Med Azure AD Identity governance går vi igenom hur bland annat Access Reviews kan kombineras med Entitlements Management för att skapa kontrakt kring åtkomst mot informationen som automatiskt ser till att rätt personer har rätt access vid rätt tidpunkt!

 Cloud Governence, Compliance, Compliance and Privacy, Identity, IT Influencers and Implementers, IT Operations & Governance, Productivity, Security, Security & Trust

Scroll to Top