Night at CSIRT - Incident Response

Nu för tiden är det mer en fråga om när en organisation blir angripen än om det skulle kunna ske. Att bygga ett robust och motståndskraftigt försvar är komplext och inget skydd är perfekt. Även med de starkaste skydden så är det bara en tidsfråga innan en angripare hotar er miljö. När detta sker kommer ert Computer Security Incident and Response Team in i bilden. Det är CSIRT:ens roll att agera när angreppet är ett faktum och säkerställa att angriparen inte når sitt mål.

I denna session går Truesecs experter igenom hur de jobbar med Microsofts olika teknologier och andra viktiga verktyg för att analysera, begränsa, hantera ett angrepp. Genom olika scenarios visar de hur angreppen går till och hur de kan stoppas samt hur en angripare kastas ut ur IT-miljön.

 

Cloud App Security, IT Influencers and Implementers, Monitoring, Security, Threat Management, Threat Protection

Scroll to Top