Securing administrative access and privileges

Det är DU som är målet för en angripare, helt enkelt för att du som administratör har åtkomst till allt.

I den här sessionen kommer du att lära dig att skydda dina administrativa behörigheter och fortfarande kunna arbeta på ett effektivt sätt, till och med via Remote PowerShell. Du kommer att lära dig hur du börjar med att tier:a din miljö, använda isolering, samt riktiga PAW:ar, förstå hur Host Guardian Självklart förklarar vi hur du lyfter dig. Du kommer också att lära dig hur du korrigerar den miljö du redan har, oavsett om det är en hybrid, cloud-only eller On-Premises. Och, ja, du kommer att få tillgång till alla PowerShell script vi använder för att bygga och konfigurera detta. Sessionen är helt baserat på praktiska erfarenheter.

Security & Trust

Scroll to Top