Security & Compliance, samt risker

Riskhantering är en fråga om sannolikheter och konsekvenser: Hur tar man ledartröjan och flyttar mer och mer mot molnet? Vad är riskhanteringen med att inte göra något?

Compliance, Security

Scroll to Top