Sentinel – your watcher in the dark

Många pratar om molnet och dess utmaningar säkerhetsmässigt men också om fördelarna som molnet ger oss när det gäller att arbeta säkert. Det vi vet är att snabbhet att upptäcka en incident och ta hand om denna är väldigt viktigt för att ha en god säkerhet. För att hantera detta har Microsoft tagit fram Azure Sentinel, en SIEM-tjänst med styrkan av Intelligent Security Graph som identifierar och ger råd eller hanterar incidenter, vare sig det handlar om moln-tjänster eller på servrar i era datahallar. Intelligent Security Graph får ny information om attacker varje sekund dygnet runt och kunskapen används av Azure Sentinel för att så snabbt som möjligt fånga och skydda mot attacker överallt. 96% av all malware används bara en gång och attacker blir mer och mer sofistikerade. Med hjälp av en kombination av Azure Sentinel, Defender ATP, Azure ATP, DIAD och Azure CTM kan vi erbjuda väldigt hög säkerhet för moln, lokala eller hybridsystem.

Identity, IT Operations & Governance, Security & Trust

Scroll to Top