Skydda din identitet och hantera åtkomst till dina organisationsresurser

Hur kan vi skydda våra identiteter samt åtkomst till våra organisationsresurser? Förändringen av kontrollperimeter har traditionellt sätt förflyttats från att vara fysisk till att man byggt nätverkskontroller efter att vi kopplat upp våra datorer på nätverk. I en värld där komplexiteten för identitetsreleterade attacker ökar konstant är det viktigt att som organisation anamma en modern IAM-strategi med identiteten som det primärt kontrollplan.

Denna korta session kommer att beröra hur man som organisation kan modernisera sin IAM-strategi och skydda sig mot identitetsreleterade attacker genom villkorsbaserad åtkomst och intelligent riskdetektering.

Identity, Mobility, End-User Experience, Identity and Access Management, Modern workplace

Scroll to Top