Sucessfull implementation of Dynamics for Marketing – 10 most important tips and tricks

I denna session kommer ni få tips och trick kring hur man implementerar Dynamics 365 Marketing på bästa sätt. Tipsen kommer innehålla allt från vilken implementationsmetod vi rekommenderar ner till vissa detaljer kring hur man bäst arbetar med segmentering och e-mail mallar.

Vi inleder passet med en övergripande beskrivning av produkten och dess ingående delar och går sedan över i en stegvis implementationstrappa vi rekommenderar. Utifrån varje steg i denna kommer vi med rekommendationer och tips för hur man enklast får på plats den funktionalitet det innehåller.

Ett exempel är vårt första steg som kommer handla om hur vi effektivt arbetar med segmentering – här kommer vi bland annat diskutera för och nackdelar med dynamiska listor med också vikten av att sätta KPI’er.

Vi kommer också gå igenom hur vi bäst arbetar med att anpassa systemet för att få en förvaltningsbar lösning.
 

Business Applications, Communication, Digitization, Dynamics 365, IT Influencers and Implementers, PowerPlatform

Scroll to Top