Vardagsdigitalisering och förenkling med PowerPlatform

De flesta som har Office 365 har idag tillgång till Flow, PowerApps och i viss mån Power BI. Många tänker att det där antingen är alldeles för avancerat för vår verksamhet eller att det är för trivialt för IT avdelningens komplexa flöden och processer.

I den här sessionen slår vi hål på de myterna och hjälper dig hitta balansen där både verksamheten med små, enkla medel kan dra stora fördelar av tjänsterna inom PowerPlatform men också hur IT avdelningen själva kan automatisera sin vardag med hjälp av tjänsterna som bara ligger där och väntar på att få bli nyttjade.
Utöver att vi inspirerar med tips och historier från verkligheten kommer vi prata om förvaltning, utveckling, åtkomst till lokala resurser i ert nätverk och egna anslutningar förutom de ca 300 som redan finns att tillgå.

Development, Cloud Governence, Collaboration, Communication, Digitization, PowerPlatform, Productivity, Development and Test, Mobile Devices

Scroll to Top