Vi är under angrepp, vad gör vi nu?

Med digitaliseringen ökar hotet mot våra svenska företag. Affärer som tidigare var skyddade av att de var ”analoga” blir ett lätt byte när hela affären digitaliseras.

Välkommen till denna pre-day till Techdays 2019 där vi går igenom hur angrepp på svenska bolag går till, hur vi arbetar med kunderna för att stoppa pågående angrepp, utföra en incident utredning och slutligen för att bygga IT-miljöer som från grunden har motståndskraft mot cyberangrepp och kan stoppa nya angrepp.

Vi delar med oss av exempel och erfarenheter från större incidenter i Sverige och andra delar av världen, både de som står att läsa om och de som aldrig kommer upp till ytan. De som guidar er genom dagen är Marcus Murray, Hasain Alshakarti, Markus Lassfolk och Mats Hultgren från TRUESEC. Dessa personer representerar de team som genomför incidentarbetet i samarbete med kunden och ser till att det fortskrider till resultat och faktisk motståndskraft.

Under en heldag kommer vi att visa hur angripare anfaller IT-miljöer och hur vi med Microsoft teknologier så som Microsoft Defender ATP, Azure Analytics, Privileged Access Management i Active Directory och Azure AD, Information Protection, Office 365 Classifications, Azure MFA, Password-less authentication och andra funktioner bygger ett kraftfullt försvar och beredskap som gör skillnad!

Security & Trust, Threat Management, Cloud App Security, Identity and Access Management, Security, Threat Protection

Scroll to Top