About us

Att kartlägga den individuella genetiken ger oss unik insikt i hur våra kroppar fungerar. Detta är precis vad AthGene-testet gör, dvs tar reda på vad som gör oss unika genom att analysera vårt DNA. Med den senaste forskningen som utgångspunkt levererar vi testresultaten på ett enkelt sätt, så att var och en kan göra livsstilsval utifrån vad som är genetiskt bäst för den enskilde individen

Highlighted product

Products

News

Job offers

Contact us

Scroll to Top