About us

Axians stödjer företag, operatörer samt systemleverantörer i deras digitala transformation. Med egna svenska datacenter, ett stort antal nischade konsulter och världens största molnleverantörer i ryggen tillhandahåller Axians ett omfattande spann av IT- och telekomtjänster samt moln- och hybrida lösningar som kan levereras på plats hos kunden eller som en tjänst. Axians i Norden består av cirka 450 IT- och telekomproffs och är en del av det internationella nätverket Axians med 10000 anställda i 22 länder.

Highlighted product

Products

News

Job offers

Contact us

Scroll to Top