Jan Olsson

Kriminalkommisarie, Swedish cybercrime center – S3C – Polisen
Jan Olsson har 25 års erfarenhet av polisarbete och har de senaste 10 åren arbetat dedikerat mot bedrägerier. Han var tidigare samordnare på Nationellt Bedrägeri Centrum hos polisen och är sedan november 2018 på polisens center för cyberkriminalitet, S3C. Jan är en flitigt anlitad föreläsare och expert i media i frågor som rör onlinebrottslighet och bedrägerier.