Tanja Keisu

Tanja är affärsutvecklare på Biometria Labs, som är skogsnäringens branschgemensamma plattform för att testa och utveckla teknik och arena för att utveckla verksamhetsprocesser. Tanja har ingenjörsbakgrund och bred kunskap om den data som samlas in i den skogliga digitala kedjan. Hon brinner för att snabba på skogsnäringens digitalisering genom datadriven innovation.

Scroll to Top