TechDays Talks

Join our inspirational 15 minute sessions within the areas of Sustainability, Innovation, Trust and Skill-up. We bring three speakers together during an hour, who focus on different subjects such as Security, Diversity and Inclusion. Our TechDays Talks will give you the opportunity to get great insights in an effective bite sized format.

Hosts are Ann Voelkerling, Annica Wallenbro Stojcevski, Helena Fuchs and Henrik Byström, Microsoft

23 oktober

11.00-11.20

Skogsbruket är en grundpelare såväl i svensk ekonomi som i omställningen till en koldioxidneutral framtid. Allt mer av skogsbrukets infoflöde, från skog till industri, blir digitalt tillgänglig. Det ger nya möjligheter för virkesmätningen som traditionellt sett varit en strikt avgränsad verksamhet. I presentationen beskrivs hur rikstäckande data, via AI-funktioner, används för att effektivisera mätningen och öppna nya möjligheter för värdeoptimerande styrning av virkesflödet.

Tanja Keisu, Peter Lenaers

11.20-11.40

Does the well-known company name of Anticimex make your thoughts wander away to territories such as AI and digital transformation? Well, if not, then it may be time for you to challenge your old perceptions. Come and learn from Anticimex’s and Avanade’s joint presentation at the Microsoft TechDays 2019!

The world is changing and so is Anticimex. Coming from traditional pest control, Anticimex is rapidly transforming into a digital mindset based on accessible data.

Our presentation demonstrates how the latest technology from Microsoft, in combination with the extensive experience and knowledge within Anticimex, together with the capabilities of internationally recognized IT consultant Avanade, makes it happen.

Combining the Anticimex bug recognition with real time data from your house, historical data from inspection protocols and external data from sources like weather forecasts, results in a platform for making fact-driven decisions that keeps problems, and sometimes even disaster away.

Mats Samuelsson, Fredrik Sjölin

11.40-12.00

Vad finns det för typ av DNA-tester? Hur kommer de påverka oss som individer, organisationer och, inte minst, sjukvården? Vilka framtids-scenarion ser vi?

Per Söderström

13.15-13.35

Hur kan vi skydda våra identiteter samt åtkomst till våra organisationsresurser? Förändringen av kontrollperimeter har traditionellt sätt förflyttats från att vara fysisk till att man byggt nätverkskontroller efter att vi kopplat upp våra datorer på nätverk. I en värld där komplexiteten för identitetsreleterade attacker ökar konstant är det viktigt att som organisation anamma en modern IAM-strategi med identiteten som det primärt kontrollplan. 

Denna korta session kommer att beröra hur man som organisation kan modernisera sin IAM-strategi och skydda sig mot identitetsreleterade attacker genom villkorsbaserad åtkomst och intelligent riskdetektering.

Mathilda Piirainen

13.35-13.55

A short talk explaining and showing what passwordless really means. 

Tom Aafloen

13.55-14.15

Anders som infört informationsskyddslösningar i 10 års tid kommer visa styrkan av att ha en gemensam informationsklassning mellan kommuner, regioner och myndigheter i Sverige. Förenkla samarbetet mellan regioner på ett säkert sätt för att underlätta för våra slutanvändare och administratörer. Skydd som följer med våra filer oavsett var dom lagras. Tekniker som även kan förhindra molnlagring för att bemöta lagar och bestämmelser.

Anders Olsson

14.45-15.05

Det finns många fördelar med att använda teknik i skolan, och den kanske allra viktigaste är hur vi kan skapa mer individanpassade och inkluderande inlärningsmiljöer för elever. 

Stina Biärsjö

15.05-15.25

Gender equality is a topic widely discussed in the IT world. This is mainly due to the significant lack of women in the branch. Although this is a very important issue to discussing about, it is also as important to mention diversity in those discussions. Diversity encompasses many dimensions and gender equality is only one part of it. In order to achieve a diverse branch, it is not only more women that we need, but rather a diverse group of women. The reason why diversity is especially important in IT is because this is where the future is built. A future where everyone is included. Therefore, it makes sense for diverse people to contribute to their future. I strongly believe that IT is something for everyone because it is not a “know it all” field anymore but rather with the fast growth of technologies, it has become a “learn it all” field. I myself found it very difficult when I first started studying programming at my university. I had to put double amount of hours that my friends were putting and at the end I passed my courses. I am no different than an average girl and as cliché as it sounds, if I can do it, anyone else can.

Ebtisam Mohammedsalih

15.25-15.45

To be intelligent can mean a lot of things. Do things right or do the right things. Within retail it is a lot of focus on sustainability of many reasons. I will share some experiences how Retailers use Azure as a tool to reach their sustainability goals

Linda Pimmeshofer

16.15-16.30

In this session you will understand and learn how to build a business App in 15 minutes and enhance it with AI. 

Max Knutsson

16.35-16.55

A quick update on what features be on the lookout for and the most recent updates.

Lamin Jobe

16.55-17.15

AI can help us improve all most everywhere. But do you know a lot of AI engagements just get lost in the discussion or in the POC stage? In this session I ll share top 3 root cause – why an AI use case/Initiative fails and how to avoid it!

Ashok Samal

17.30-17.50

Vi går igenom hur du kan öka din kompetens inom alla Microsofts plattformar och tittar på vilka resurser som finns till hands för utbildning, certifikat och inte minst
förändringsledning. Passa på och ta del av de resurser som bara väntar på dig och din organisation. Obs! Väldigt användbar länklista tillhör detta pass.

Malin Dandenell

17.50-18.10

Under femton minuter kommer vi gå igenom några av de punkter som erfarenhetsmässigt krävts för att ge inriktning för framtida IT driftsmiljöer.

Johan Svärd

18.10-18.30

Under femton minuter kommer vi gå igenom hur organisering för digitalisering kan se ut. Diskussionen grundar sig i den erfarenhet som numer finns samlad genom de molnförflyttningar som gjorts i större organisationer.

Johan Svärd

24 oktober

09.00-09.20

En tänkvärd historia om omedveten exkludering och hur snabbt en kollega kan stå utanför teamet. Enkla misstag andra gjort som du kan undvika.

Daniel Sörlöv

09.20-09.40

As a child I was bullied a lot. Not everyone accepted me and my autism. I got bullied at school and at work. Due to other adults were bullying me at work and the fact that I am not stress resistant I became sick and had to quit my job. I switched tires and start to investigate how can I use my programming knowledge as a volunteer. Right now I am a Microsoft MVP without a paid job. It’s a talk about how my autism challenged me but most of all how that I anticipated on the challenges and work me up to a world – wide conference speaker and even a Microsoft MVP Developer Technologies since August 1st.

Dennie Declercq

09.40-10.00

Sverige är ett ledande land i världen med avseende på digitalisering och innovation. Samtidigt är vi också världens ensammaste folk. Behöver det vara så, eller kan vi accelerera vår framgång ytterligare om vi tillämpar #DetNyaArbetslivet – med eftertanke

Henrik Byström

10.30-10.50

After a tremendous age of innovation and research in the AI field, we are moving towards the age of appliance. But how and where do you get started as a developer and how do you apply machine learning ethically and use it for good.

In this talk we dive into the current state of everyday AI, debate the challenges that come with responsible AI and you will get some tips and tricks how you can advantage of AI as a developer.

Henk Boelman

10.50-11.10

Inspiration session about how our customers use Hololens today to help teachers, medical personnel and factory workers.

What we can do today with Hololens?
Interact with holographic objects hands-free. Design your apartment furniture, get real time hands-free information about your patients in the operation room.

Max Knutsson

11.10-11.30

Coala Life is a Swedish digital health venture focused on cardiac diagnostics and digital health. Coalas vision is to win the battle against the leading cause of death in the world by transforming cardiology to enable Predictive, Preventive and Personalized Medicine- powered by the individual.

Titti Lundgren

12.45-13.05

Hur kan man ta ägarskap och kontroll över personuppgifter genom att införa decentraliserade digitala identiteter?​

Visionen är att ha en säker och integritetsskyddad digitalidentitet där kontrollen ligger hos den enskilda användaren och tillika ägaren. Den skall dessutom vara enkel att hantera, säker och erbjuda den högsta nivån av integritet!

Det är en ny form av identitet som inte ägs och kontrolleras av de tjänster och system vi använder. En identitet som bygger på öppna standarder och en hög grad av interoperabilitet!

Hasain Alshakarti

13.05-13.25

Riskhantering är en fråga om sannolikheter och konsekvenser: Hur tar man ledartröjan och flyttar mer och mer mot molnet? Vad är riskhanteringen med att inte göra något?

Predrag Mitrovic

13.25-13.45

Breaking down some of the often told legal myths about the cloud. 

Sara Wikström Jattu

14.15-14.35

Learn how emerging technologies enables you to build innovative and sustainable services in the financial industry

Johannes Anderberg

14.35-14.55

Learn how emerging technologies impacts sustainability and the environment within manufacturing.

Christoffer Sundgren

14.55-15.15

Diskussion om hur digitalisering inom hälso- och sjukvården kan skapa mer nytta för patienten och för vården.

Thomas Floberg

Tanja Keisu

Tanja är affärsutvecklare på Biometria Labs, som är skogsnäringens branschgemensamma plattform för att testa och utveckla teknik och arena för att utveckla verksamhetsprocesser. Tanja har ingenjörsbakgrund och bred kunskap om den data som samlas in i den skogliga digitala kedjan. Hon brinner för att snabba på skogsnäringens digitalisering genom datadriven innovation.

Peter Lenaers

Peter has a background in math and physics. He has been working in data science for 5 years. The last 2 years he has been working mostly with image recognition techniques.

Mats Samuelsson

MD Anticimex Försäkringar

Johannes Anderberg

Johannes has a 20 years background in the financial services industry. Today he supporting Banks, Insurance Companies, Fintehcs and Insuretechs to achieve their goals by adopting emerging technologies and the Microsoft partner ecosystem.

Christoffer Sundgren

Christoffer has more than 20 years experience from manufacturing – both within line roles and consulting. Currently he is supporting the digital transformation through four pillars – customers, employees, products and operations

Thomas Floberg

Thomas Floberg leads the healthcare team at Microsoft in Sweden. He oversees Microsoft’s initiatives in sales, partner and marketing across the healthcare industry. Previously he worked at Microsoft Corporate headquarters in Redmond, USA with Microsoft 365 where he drove global initiatives across security and customer adoption.

Fredrik Sjölin

Fredrik Sjölin has been it the IT consulting industry for over 8 years where he has been driving programs and projects within digital transformation, intelligent automation and IoT. Previously he was with Tele2 for 14 years where he was involved in major transformation programs.

Per Söderström

Per fokuserar på framtidsfrågor inom hälsa/sjukvård, utbildning och kultur. Bl a aktiv inom WARP Institute, Brainpool och Good Relations. Medgrundare till topsa.nu, en informationskälla för allmänheten om DNA-tester. Talade nyligen på ett TEDxStockholm Salon event om biohacking..

Mathilda Piirainen

Mathilda is a technical specialist within security and compliance at Microsoft. With her perspective from the youngest generation she lives for a digitalized workplace where you can work securely and productively from everywhere on any device.

Tom Aafloen

Tom Aafloen works as a Senior Security Advisor at Onevinn. He has worked with Microsoft security solutions since 1997, focusing mainly on identity, access management and information protection, helping companies and organizations of all sizes improving their security posture.

Anders Olsson

Anders Olsson, IT-Säkerhetsrådgivare och lösningsarkitekt på Onevinn. Anders har jobbat inom IT-säkerhet i över 15 år och har infört informationsskydd och skräddarsydda säkerhetslösningar på företag och myndigheter. Under tio års tid har Anders varit utnämnd Microsoft Most Valuable Professional (MVP) där han varit MVP inom Forefront, Enterprise Security och är nu MVP inom Enterprise Mobility med full koll på den senaste tekniken.

Stina Biärsjö

Stina Biärsjö, Lösningsspecialist inom Microsoft Education. 

Ebtisam Mohammedsalih

Ebtisam is a Computer Science student at Linnaeus university. She is passionate about diversity, inclusion and integration. She recently won the award “IT-girl of the year” from Microsoft. Through this title and her experience, she tries to be a role model for other girls across the country.

Linda Pimmeshofer

Thought leader within the future of Retail and the customer experience. With a background within business intelligence and industry knowledge my role is to inspire around the possibilities and support retailers in their journey towards becoming a intelligent retail. To work side by side to understand what different kind of technology can mean for their customers and their business.

Max Knutson

Max Knutsson is a Technical Specialist in Dynamics 365 with 10 years of industry experience.

Malin Dandenell

Malin is and experienced Office 365 consultant and former Office 365 MVP and now works for Microsoft as a solution specialist Modern Workplace.

Johan Svärd

Digital Rådgivare på Microsoft Enterprise Services och med 12 år på Microsoft. Arbetar med offentliga kunder sedan 2010 med rådgivning och planering för digitalisering och verksamhetsutveckling.

Daniel Sörlöv

Daniel is a recognized and experienced technical expert working as Identity and information security specialist at Microsoft Sweden, he has extensive experience from security work in public organizations and government agencies during the last 10 years. Daniel has published articles in both national and international trade press and media, experienced speaker and writer. Debuted as a international speaker already in 2003 at TechEd. He has been Microsoft Most Valued Professional for many years before joining Microsoft and have held the Microsoft Certified Trainer title in the past 17 years.

Johan Åslund

Johan helps customers create collaboration and business value by transforming to the Microsoft 365 cloud. He has many years of IT experience in various roles mainly as an ITpro and SharePoint Architect, but in the last years the focus has switched to working more with the whole Office 365 suite and its collaboration assets.

Lamin Jobe

Cloud Solution Architect at Microsoft with a passion for Business Intelligence

Ashok Samal

Ashok Samal is an Advisor, IT strategist, engaging public speaker and currently working as a Solution Architect at Microsoft, Western Europe with deep focus on the AI and innovation. His vast international experience includes 8 solid years of BigData & AI across ASIA, Europe & US. He has a very strong business and technical combo.

Dennie Declercq

Dennie is Microsoft MVP Developer Technologies and has experience in accessibility with Microsoft technologies. In daily life Dennie is president and developer at DDSoft, a nonprofit in function of People With Disabilities. Dennie invented technical solutions and systems to help people with disabilities to participate in their daily life. Thanks to his autism he’s the right man at the right spot to contribute as a volunteer in function of people with disabilities.

Henrik Byström

Henk Boelman

Henk is a Cloud Advocate specializing in Artificial intelligence and Azure with a background in application development. Currently he is part of the regional cloud advocate team and based in the Netherlands. Before joining Microsoft, he was a Microsoft AI MVP and worked as a developer/architect building lots of AI powered platforms on Azure.

He loves to share his knowledge on software development for the cloud. Get developers started with Machine Learning and share his experience on how to get ML Models in production. You can find him online or at in-person events.

Sara Wikström Jattu

Sara heads the legal team in Sweden and is part of a team of lawyers who support Microsoft’s business in Europe. With close to 10 years at Microsoft she is still intrigued by the legal aspects and ever growing legal contexts of the cloud business as it is rapidly evolving and ever changing. Always a chance to learn new things.

Predrag Mitrovic

Predrag has a long track record as a trusted advisor in roles as Chief Security Advisor, National Technology Officer, IT Strategist and CTO to name a few. Predrag is the author of 7 bestselling books on ICT and ICT Security and the author of TV documentary “Bli Nätsmart”.

Hasain Alshakarti

Trusted Cyber Security Advisor with focus on system security, networks and identity

Hasain has deep experience from numerous design projects, audits, and advanced implementation projects and penetration systems testing. He’s one of few people who successfully combine expertise in application development and IT technology.

For his many achievements over the years, Hasain has been awarded recognition as “Sweden’s leading IT security expert” and Microsoft MVP in Enterprise Security multiple times.

Scroll to Top