IT, teknologi, digitalisering & affärsutveckling.

Hitta rätt digital lösning till ditt företag

I takt med att företagen digitaliseras blir behovet av tillförlitliga IT-tjänster och lösningar viktigare än någonsin. Med digitalisering i ditt företag kan du få bättre struktur på dina arbetsuppgifter och processer så du kan arbeta mer effektivt och öka din tillväxt. Men med det stora utbudet kan det vara svårt att veta vilket system och IT-lösning som är rätt för ditt företag. 

Börja med att fundera på hur ditt företag ser ut och ställ dig följande frågor:

  • Vad har du för mål?
  • Vad har du för kunder?
  • Vilken budget har du?
  • Vilka tekniska kunskaper har du och ditt team?
  • Vilka fördelar eller risker olika lösningar har? 

När du har en tydlig bild över hur ditt företag ser ut är det lättare att göra ditt urval. Det är viktigt att det blir rätt från början. Genom att lägga lite tid och fundera igenom allt innan kan du se till att du väljer en it-lösning som blir rätt för ditt företag både nu och i framtiden.

Olika digitala lösningar

Det finns ett antal digitala lösningar som kan underlätta arbetet i ditt företag. Det handlar bland annat om it-lösningar, molntjänster, e-handelslösningar och B2B-lösningar. Var och en av dessa har sina egna fördelar och nackdelar, så det är viktigt att välja rätt lösning för just ditt företag.

Utgå ifrån vilken bransch du är verksam inom och vad på företaget som behöver digitaliseras. Har ditt företag mycket administrativa uppgifter? Jobbar ditt företag med digital marknadsföring eller behövs digitaliseringen för produkter och tjänster? Hanterar du data som är strikt konfidentiellt och behöver högt dataskydd? Den finns också olika affärsmodeller där företagen arbetar ”datadrivet” vilket innebär att man driver företaget utifrån insamlad data. 

Hållbar digitalisering

Digitaliseringen skapar i de flesta fall positiva effekter med en ökad effektivitet och lönsamhet. De negativa aspekter som finns är en hög elförbrukning och vilken el som driver dina datorer och system. 

Fundera över om du behöver köpa någon ny utrustning för att kunna använda din it-tjänst. Här finns det ett stort potential att minska miljöpåverkan genom att köpa en begagnad utrustning. 

Ibland kanske man måste köpa den senaste tekniken för att ligga i framkanten. När du köper ny teknik, kika efter någon form av miljömärkning. Exempel på miljömärkning kan vara Svanen, EU-blomman, EU Ecolabel och Energy Star. Även TCO Certified är en omfattande tredjepartscertifiering av IT-produkter. 

Inlärningskurva

Det kan ta lite tid att sätta sig in i hur man arbetar med nya it-lösningar och bra att planera hur man ska göra ”on-boarding” för de anställda. Det kan vara bra att fråga företaget man köpt sin it-tjänst ifrån om de har utbildningar i hur man använder deras system. Det finns också också många utbildnings samordnare som har speciella företags utbildningar och workshops. 

Pod tips!

På verksam.se kan du hitta mycket information för dig som är företagare. Där kan du också hitta ”Digitaliseringspodden” som handlar om betalningar, varumärken på internet, webbplatser och domännamn med mera.