Anställ interim IT-chef för smidig övergång

Interim chefer blir ett alltmer populärt alternativ bland företag som har en seriös krisplan eller ska genomgå förändringsarbeten. En interim IT-chef eller CTO kan hjälpa företag att tackla svåra situationer eller upprätthålla rutiner under en nyrekrytering. Interimschefen kan också ge nya insikter och strategier som gynnar IT-avdelningen.

En interim it chef är en teknisk ledare som är specialiserad på att ta sig an varierade uppdrag snabbt och smidigt. De har ofta en bred kunskap om till exempel cybersäkerhet, affärssystem, optimering av IT-system och vanliga utmaningar för företags IT-avdelningar. De har också insikt i de mer affärsmässiga delarna som krävs av en högt uppsatt chef.

Då är det vanligt med interimschefer

Det finns framför allt två tillfällen då ett företag överväger anställning av interimschef. Det första är vid en plötslig uppsägning. Kanske har er CTO sagt upp sig och ni är helt enkelt inte beredda att skynda på rekryteringsprocessen för att fylla rollen. Då är en interim IT-chef ett alternativ som primärt ser till att rutiner flyter på, mål uppnås och it-system fungerar – medan ni i lugn och ro kan hitta rätt person för rätt plats permanent.

En annan vanlig anledning att använda sig av interim it chef, är vid omorganisationer eller någon annan typ av större förändringsprocesser. Interimschefens expertis och vana kring sådana tuffa perioder kan vara guld värt för organisationer som kanske känner oro eller ovisshet.

Vänd problem till nya möjligheter

Trots att omorganisationer och förändringsarbeten kan leda till stress och oro hos många, kan det vara värt att vända på perspektivet. Tuffa perioder leder till värdefulla lärdomar som på siktigt kan gynna företaget, både när det gäller lönsamhet och krishantering. Att anställa en interimschef är inte bara en akut lösning, det är ett sätt att få in nya perspektiv och idéer in i organisationen.

Inom IT framför allt, är det viktigt att hålla sig uppdaterad kring teknik och nya metoder för att lösa problem. De lärdomar som en interim IT-chef fått i alla sina varierade uppdrag kommer så klart smitta av sig till er organisation. Hur mycket ni vill ta vara på är så klart upp till er – men för att maximera nyttan av er nya tillfälliga chef, bör ni passa på att be om råd, tips och strategier som kan maximera lönsamheten i företaget.