Optimera din marknadsföring online

Det gäller att hänga med i svängarna. Idag ökar online-handeln allt mer och nästan alla svenskar surfar dagligen. För dig som driver ett företag eller en organisation är det därför A och O att kunna marknadsföra dig online på bästa möjliga sätt, samt att ha en webbsida som är så användarvänlig som möjligt.

För alla typer av varor och tjänster finns det sätt att ta reda på vad som är mest attraktivt på marknaden för närvarande. Du kan till exempel själv gå in på Google och ta reda på vilka de vanligaste sökorden är. Det är dock ganska tidskrävande och kräver en viss expertis för att det ska vara riktigt meningsfullt och kunna förändra försäljningarna avsevärt. Av den anledningen är det klokt att anlita professionella experter som kan ge dig en klar och tydlig plan över vad det finns störst efterfrågan på och/eller hur väl din webbsida är planerad. Genom att använda så kallad share of search kan du enkelt mäta styrkan i ditt varumärke – inte bara här och nu utan också genom tiden.

Ta hjälp för bästa resultat

Principen är mycket enkel. Med tjänsten kan du göra löpande mätningar för att se hur du står dig mot konkurrenterna på marknaden, samt följa olika trender inom konsumenternas sökande. Enligt Internetstiftelsens stora undersökning Svenskarna och internet använder nästan alla svenskar internet för vitt skilda aktiviteter som att umgås, arbeta och handla. Både den fysiska och digitala marknaden befinner sig i ständig rörelse, och något så enkelt som en viss färg eller ett märke kan göra stor skillnad i hur efterfrågat något är. Många söker medvetet efter ett specifikt varumärke, och med tjänsten share of search håller du dig inte bara a jour med det senaste utan kan dessutom med god marginal förutse framtida utvecklingar.

Hitta din målgrupp

Beroende på vad du säljer är det viktigt att du når ut till din målgrupp. Det gäller både i den fysiska världen och på nätet. Förr använde till exempel äldre personer sällan nätet, men under pandemin ökade användandet bland pensionärer närmast chockartat. Det blev en ny form av socialt umgänge bland seniorer, och trenden har kvarblivit även efteråt. Under de senaste åren har det också skett en kraftig uppgång i e-handeln och även om tillväxten skett i alla åldersgrupper är det framförallt i åldrarna 25-44 som handeln ökat mest markant.

Välj rätt medier

Genom att göra grundliga undersökningar kan du också se vilka sociala medier och kanaler som fungerar bäst för det du säljer. Några exempel på hur det kan se ut är:

  • YouTube – den största kanalen alla kategorier där små filmklipp når ut till en enorm publik
  • Facebook – ger möjlighet till både statisk och rörlig reklam gentemot specifika grupper
  • LinkedIn – en kanal för en mognare, professionell publik
  • TikTok – den snabbast växande kanalen bland ungdomar

Att göra din närvaro synlig är viktigt i alla sammanhang, men om det sker i fel kontext kan det innebära en risk att din marknadsföring faller för döva öron. Se därför till att du följer efterfrågan, hur folk surfar och vad som upplevs som mest lockande på rätt kanaler.